Hopp over navigasjon

Kompetansesenter for universell utforming

Universell Utforming AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming innen bygg, uteområder, transport, infrastruktur, servicetjenester, nettløsninger, velferdsteknologi, samt relevante standarder, lovgivning og praksis i Norge og EU (EØS). 

 

Vi bidrar til verdiøkning for våre oppdragsgivere og samfunnet, gjennom gode og effektive løsninger som ivaretar et mangfold av mennesker. Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, desto bedre!

Våre oppdrag

Vi har mange ulike oppdrag innen universell utforming. Dette spenner fra rammeavtaler som går over år, til mindre avklaringer som kan besvares over telefon. 

Vi tilbyr også en abonnementsordning for slike korte henvendelser hvor man er sikret raskt svar.

Siste nytt:

 • Smilende elever ved pultene sine
  13/12/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Ny veileder: Universell utforming i skolen – veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg

  Skolen er en viktig arena for alle elever. Her legges mye av grunnlaget for videre vennskap, livsløp og karriere. Det er viktig at alle elever kan ta del i både undervisning og samarbeid med andre elever. Lydmiljøet er en viktig del av dette. Vi har laget en veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg.

  Les mer
 • Ung kvinne måler høyde på dørterskel
  20/10/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Kartlegging av universell utforming – brukererfaringer med ulike kartleggingsverktøy

  Finnes det i dag kartleggingsverktøy som gir klare svar på hva som bør utbedres i eksisterende bygg og uteområder? Brukere av kartleggingsverktøy svarer «nei». Uavhengig av hvilket verktøy som velges, må den som skal kartlegge ha riktig kompetanse for å kunne måle riktig og for å vurdere og prioritere behov for utbedring. De som har erfaring med kartlegging av universell utforming, forteller om fordeler og ulemper med ulike kartleggingsverktøy.

  Les mer
 • Siluetter av en rekke mennesker
  06/10/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Verktøykasse for inkluderende arbeidsliv

  Den inkluderende arbeidsplassen innebærer en stor samfunnsmessig gevinst. Ikke minst fordi det bidrar til at flere kan komme inn i arbeidslivet, til å dra nytte av alles unike ferdigheter, og til at flere forblir i arbeid lengre – et bærekraftig arbeidsliv. Nordens velferdssenter har laget en verktøykasse for inkluderende arbeidsliv, godt hjulpet av Universell Utforming AS.  

  Les mer
 • To unge kvinner ser på en PC-skjerm
  04/10/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Vi brukertester Oslo kommunes nye ikoner

  Oslo kommunes visuelle identitet benyttes i all kommunikasjon med byens innbyggere. På oppdrag for Oslo kommune er vi i gang med å teste brukervennligheten og forståelsen en serie nye ikoner for skilter og veifinning. 

  Les mer
 • 19/08/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Nettilgjengelighetsdirektivet

  Europakommisjonen har igangsatt en høring om erfaringer fra bruk av Nettilgjengelighetsdirektivet med frist 25. oktober 2021. 

   

  Les mer
 • bokstaver på sort bakgrunn
  22/06/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Hvilken skrifttype er enklest å lese?

  Det finnes ingen fasit hvor du kan sette to streker under svaret. Det kommer nemlig an på flere forhold!

  Les mer