Hopp over navigasjon

Kompetansesenter for universell utforming

Universell Utforming AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming innen bygg, uteområder, transport, infrastruktur, servicetjenester, nettløsninger, velferdsteknologi, samt relevante standarder, lovgivning og praksis i Norge og EU (EØS). 


Vi bidrar til verdiøkning for våre oppdragsgivere og samfunnet, gjennom gode og effektive løsninger som ivaretar et mangfold av mennesker. Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, desto bedre!

Våre oppdrag

Vi har mange ulike oppdrag innen universell utforming. Dette spenner fra rammeavtaler som går over år, til mindre avklaringer som kan besvares over telefon. 

Vi tilbyr også en abonnementsordning for slike korte henvendelser hvor man er sikret raskt svar.

Siste nytt:

 • 20/08/2020 0 Kommentarer
  Fem nye prosjekter støttet av Bufdir

  Skole var prioritert da Bufdir lyste ut prosjektmidler for 2020. Flere av prosjektene Universell Utforming AS har fått støtte til omhandler derfor skole. Vi skal nå i høst gå i gang med å lage en prosessveileder om innstallering av hørselsteknisk utstyr i skoler, ta uu-sjekk av mobilapper brukt i skolen, holde kurs og gi råd om kartlegging av universell utforming i skolebygg. I tillegg skal vi lage en veileder om farger og kontraster i skolebygg og vi skal utvikle en digital veileder for reiser med buss og bane.

  Les mer
 • 05/08/2020 0 Kommentarer
  Forbedre dine kunnskaper om universell utforming i høst!

  Universell Utforming  AS tilbyr en rekke kurs i høst knyttet til området universell utforming. Vi har kurs om dette når det gjelder offentlige anskaffelser, fargebruk og kontraster, sosiale medier, lovgiving og reisekjeden. De fleste kursene er nettbaserte, og vi bruker Microsoft Teams som kanal. Du trenger ikke ha lastet ned MS Teams for å delta.

  Les mer
 • 29/05/2020 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Nytt kurs: universell utforming av sosiale medier!

  I mange tilfeller hvor en virksomhet bruker sosiale medier i sin kommunikasjon med befolkningen eller kunder, vil dette være underlagt lovkrav om universell utforming. I september setter vi igjen opp et to-timers kurs hvor du lærer det mest grunnleggende når det gjelder universell utforming av sosiale medier.  Kursdato: 16.9.

  Les mer