Hopp over navigasjon

Kompetansesenter for universell utforming

Universell Utforming AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming innen bygg, uteområder, transport, infrastruktur, servicetjenester, nettløsninger, velferdsteknologi, samt relevante standarder, lovgivning og praksis i Norge og EU (EØS). 

 

Vi bidrar til verdiøkning for våre oppdragsgivere og samfunnet, gjennom gode og effektive løsninger som ivaretar et mangfold av mennesker. Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, desto bedre!

Våre oppdrag

Vi har mange ulike oppdrag innen universell utforming. Dette spenner fra rammeavtaler som går over år, til mindre avklaringer som kan besvares over telefon. 

Vi tilbyr også en abonnementsordning for slike korte henvendelser hvor man er sikret raskt svar.

Siste nytt:

 • 19/04/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Litt om universell utforming - hva kan kreves?

  Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse, men gir også gode omgivelser og løsninger for alle andre. Det er et mål at samfunnet skal ha plass til alle uavhengig av funksjonsevne. For å oppnå dette trenger vi skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder og tekniske løsninger som flest mulig kan bruke.

  Les mer
 • 25/03/2021 0 Kommentarer
  Hvor lite skal til for at alle innbyggerne skal oppleve god tilgjengelighet til valglokalet?

  Universell Utforming AS tilbyr vurdering av om lokaler oppfyller kravene til tilgjengelighet. Vi finner hensiktsmessige tiltak for å sikre tilgjengelighet for alle velgere slik at kommunen kan ønske alle sine innbyggere velkommen inn i valglokalet.

  Les mer
 • 19/03/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Apper for alle elever!

  Hvordan skal skolen sikre at så mange som mulig kan bruke de digitale verktøyene som velges? Vi har testet noen vanlige apper som brukes i skolen og laget en enkel sjekkliste for å avdekke manglende universell utforming. Nå er den klar!

   

  Les mer