Hopp over navigasjon

Kompetansesenter for universell utforming

Universell Utforming AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming innen bygg, uteområder, transport, infrastruktur, servicetjenester, nettløsninger, velferdsteknologi, samt relevante standarder, lovgivning og praksis i Norge og EU (EØS). 


Vi bidrar til verdiøkning for våre oppdragsgivere og samfunnet, gjennom gode og effektive løsninger som ivaretar et mangfold av mennesker. Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, desto bedre!

Våre oppdrag

Vi har mange ulike oppdrag innen universell utforming. Dette spenner fra rammeavtaler som går over år, til mindre avklaringer som kan besvares over telefon. 

Vi tilbyr også en abonnementsordning for slike korte henvendelser hvor man er sikret raskt svar.

Siste nytt:

 • 05/08/2020 0 Kommentarer
  Forbedre dine kunnskaper om universell utforming i høst!

  Universell Utforming  AS tilbyr en rekke kurs i høst knyttet til området universell utforming. Vi har kurs om dette når det gjelder offentlige anskaffelser, fargebruk og kontraster, sosiale medier, lovgiving og reisekjeden. De fleste kursene er nettbaserte, og vi bruker Microsoft Teams som kanal. Du trenger ikke ha lastet ned MS Teams for å delta.

  Les mer
 • 29/05/2020 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Nytt kurs: universell utforming av sosiale medier!

  I mange tilfeller hvor en virksomhet bruker sosiale medier i sin kommunikasjon med befolkningen eller kunder, vil dette være underlagt lovkrav om universell utforming. I september setter vi igjen opp et to-timers kurs hvor du lærer det mest grunnleggende når det gjelder universell utforming av sosiale medier.  Kursdato: 16.9.

  Les mer
 • 28/05/2020 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Ny, praktisk veileder for inkluderende lydmiljø i skolen

  Forskning viser at lydmiljøet har stor betydning for læringsutbytte, mulighet for likestilt deltakelse og for fysisk og psykisk helse. Et godt lydmiljø er bra for personer med nedsatt hørsel, men også for lærere, elever med konsentrasjonsvansker, fremmedspråklige elever og andre. 

  Les mer