Hopp over navigasjon

Aktuelt

 • 26/01/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Skolebygg må ha fleksible løsninger som gjør det mulig å legge til rette for likestilt deltakelse for alle elever

  Ny undersøkelse om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker.

  Les mer
 • 26/01/2021 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Ny veileder om farger og kontraster i skolebygg

  Sammen med KOI fargestudio har vi utarbeidet en veileder for alle som ønsker å skape en universelt utformet, fargerik og estetisk skole.

  Les mer
 • 11/01/2021 0 Kommentarer
  Ønsker dere å kartlegge universell utforming i eksisterende skoler?

  Bufdir lyser årlig ut støtte til prosjekter innen universell utformig. I 2021 prioriterer Bufdir prosjekter som omhandler kartleggingstiltak av universell utforming i grunnskoler. 

   

  Universell Utforming AS kan bistå både med kurs og rådgivning i forkant av kartleggingen og med gjennomføring av selve kartleggingen. 

   

   

  Les mer
 • 21/12/2020 - Sigrid Skavlid 0 Kommentarer
  I 2013 var det lenge til 2021

  I juni 2013 ble forskrift om universell utforming av IKT-løsninger vedtatt. Forskriften var et langt steg fram også i internasjonal sammenheng når det gjaldt universell utforming av digitale løsninger. Forskriften påla alle som hadde nettsider og automater å få disse universelt utformet. For nye nettsider og nye automater var tidsfristen juni 2014. For eksisterende digitale løsninger var kravet 1. januar 2021. Den gang føltes nyttårsdag 2021 veldig langt unna! Nå er det bare noen dager til.

  Les mer
 • 20/08/2020 0 Kommentarer
  Fem nye prosjekter støttet av Bufdir

  Skole var prioritert da Bufdir lyste ut prosjektmidler for 2020. Flere av prosjektene Universell Utforming AS har fått støtte til omhandler derfor skole. Vi skal nå i høst gå i gang med å lage en prosessveileder om innstallering av hørselsteknisk utstyr i skoler, ta uu-sjekk av mobilapper brukt i skolen, holde kurs og gi råd om kartlegging av universell utforming i skolebygg. I tillegg skal vi lage en veileder om farger og kontraster i skolebygg og vi skal utvikle en digital veileder for reiser med buss og bane.

  Les mer
 • 05/08/2020 0 Kommentarer
  Forbedre dine kunnskaper om universell utforming i høst!

  Universell Utforming  AS tilbyr en rekke kurs i høst knyttet til området universell utforming. Vi har kurs om dette når det gjelder offentlige anskaffelser, fargebruk og kontraster, sosiale medier, lovgiving og reisekjeden. De fleste kursene er nettbaserte, og vi bruker Microsoft Teams som kanal. Du trenger ikke ha lastet ned MS Teams for å delta.

  Les mer
 • 29/05/2020 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Nytt kurs: universell utforming av sosiale medier!

  I mange tilfeller hvor en virksomhet bruker sosiale medier i sin kommunikasjon med befolkningen eller kunder, vil dette være underlagt lovkrav om universell utforming. I september setter vi igjen opp et to-timers kurs hvor du lærer det mest grunnleggende når det gjelder universell utforming av sosiale medier.  Kursdato: 16.9.

  Les mer
 • 28/05/2020 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Ny, praktisk veileder for inkluderende lydmiljø i skolen

  Forskning viser at lydmiljøet har stor betydning for læringsutbytte, mulighet for likestilt deltakelse og for fysisk og psykisk helse. Et godt lydmiljø er bra for personer med nedsatt hørsel, men også for lærere, elever med konsentrasjonsvansker, fremmedspråklige elever og andre. 

  Les mer
 • 27/04/2020 - Sigrid Skavlid 0 Kommentarer
  Inkluderende sosial distanse

  Det er ikke bare koronaviruset og bjørkepollen som har spedt seg i vår. I takt med at vi skal holde oss hjemme så langt råd er, også i jobbsammenheng, har bruken av nettmøter, kurs, webinarer og videokonsultasjoner eksplodert. Da er det viktig at alle har mulighet til å delta i dette digitale som vokser fram. I tillegg har vi fått en smitteapp som ikke kan brukes av blinde. Uups..

  Les mer
 • 08/04/2020 - Universell Utforming AS 2 Kommentarer
  Advokat Geir Lippestad er ny eier av Universell Utforming AS

  Universell Utforming AS ble etablert i 2009 av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Norges Handikapforbund. Geir Lippestad var da generalsekretær i HLF, og han var bedriftens første styreleder. Nå overtar han eierskapet til selskapet.

  Les mer
 • 06/04/2020 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Kurs deg i universell utforming! Vi tilbyr spennende webinar i april

  Vi arrangerer to ulike nettbaserte kurs etter påske.

  Les mer
 • 18/03/2020 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Universell utforming er sosial bærekraft

  I et bilag i dagens utgave av Dagens Næringsliv forteller vi litt om selskapet vårt og om hvorfor løsninger i samfunnet som er tilpasset flest mulig, er en måte å skape sosial bærekraft.

  Les mer
 • 25/02/2020 - Rudolph Brynn 0 Kommentarer
  Ny nettportal gir hjelp til universell utforming av velferdsteknologi

  Velferdsteknologi skal hjelpe mennesker og spesielt eldre til å bo lenger i sitt eget hjem. Teknologien bør også utformes på en slik måte at flest mulig kan bruke den. Universell Utforming AS har sammen med Karde AS, utviklet en nettportal som skal hjelpe deg på vei med det.

  Les mer
 • 19/02/2020 - Rudolph Brynn 0 Kommentarer
  Oppdatert versjon av «Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport» klar – nå også på engelsk!

  Universell Utforming AS har i to omganger fått støtte fra Bufdir til en nettportal om universell utforming innen sjøtransport. Veilederen er nå oppdatert, særlig kapitlet om universell utforming av fartøyer. Det er også utarbeidet en ny sjekkliste basert på lovkrav. Veilederen er også oversatt til engelsk.

  Les mer
 • 12/12/2019 - Karen-Anne Noer 0 Kommentarer
  Ny veileder om universell utforming av uteområder

  Hvilke krav gjelder for ulike type uteområder, og hvilke lovverk gjelder hvor? Dette kan det være utfordrende å ha oversikt over.

  Les mer
 • 11/12/2019 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Vi har fått ny nettside!

  Da har vi lansert vår nye nettside. Vi er svært stolte og fornøyd med å ha modernisert vårt uttrykk og håper selvsagt du også liker det du ser!

  Les mer
 • 12/06/2019 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Virtuelt visningshjem

  Universell Utforming AS har, sammen med Karde AS, fått tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til et nytt prosjekt på området velferdsteknologi.

  Les mer
 • 12/06/2019 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Ny rådgiver innen bygg og uteområder søkes!

  Universell Utforming AS trenger flere folk og vi søker etter en ny, fast medarbeider på området universell utforming av bygg og uteområder.

  Les mer
 • 19/03/2019 - Universell Utforming AS 0 Kommentarer
  Ny rapport: Godt lydmiljø i skolen

  Forskning viser at lydmiljøet har stor betydning både for læringsutbytte, mulighet for deltakelse og for fysisk og psykisk helse. Men hva er et godt lydmiljø?

  Les mer