Hopp over navigasjon

Våre oppdrag

På denne siden finner du et utvalg av noen av våre oppdrag innen universell utforming.

Bygg og uteområder

Klasserom med gode kontastfarger

Hebekk skole - kvalitetssikring av prosjektering

Hebekk skole er en barneskole på Ski. Universell Utforming AS kvalitetssikret plantegninger av hovedbygg og bygg med gymsal (2017/2018).
Vår oppdragsgiver: Ski kommune
Arkitekt: Planforum Arkitekter
Entreprenør: Betonmast Hæhre Østfold
Fargepalett, fasade og interiør: KOI Fargestudio og Planforum Arkitekter

Foto: Birgit Fauske Copyright: KOI Fargestudio

Inngangsparti Roverud skole

Roverud skole - tilstandvurdering

Kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg.

Roverud skole i Kongsvinger kommune ble i 1970 bygget som
barne- og ungdomsskole, men er i dag en barneskole. 

Universell utforming AS har

kartlagt universell utforming i bygget ved å registrere avvik, komme med
forslag til utbedringstiltak inkludert kostnadsestimater (2019).

Vår oppdragsgiver: Kongsvinger kommune

Fasaden til Kongsvinger ungdomsskole

Kongsvinger ungdomsskole -

Kvalitetssikring av prosjektering

Skolen er prosjektert og bygget for 720 elever og ble tatt i bruk ved skolestart i 2018.

Universell Utforming AS kvalitetssikret prosjekteringen av bygg og uteområder (2018).

Vår oppdragsgiver: Kongsvinger kommune
Arkitekt/interiørarkitekt: hlm arkitektur
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Totalentreprenør: Ø.M.Fjeld

Follo barne og ungdomsskole

Follo barne- og ungdomsskole - uavhengig kontroll

Follo barne- og ungdomsskole er en interkommunal spesialskole på Vevelstad i Nordre Follo kommune. Skolen er prosjektert for 60 elever og like mange ansatte. Prosjektet var ferdig til skolestart i 2018. Universell Utforming AS gjennomførte uavhengig kontroll av universell utforming (prosjektering og utførelse) av bygg og uteområder (2017/2018).

Vår oppdragsgiver: Ski kommune
Arkitekt: Lyngstad Arkitekter AS
Totalentreprenør: Skanska Husfabrikken AS


Jente som klarter i lekestativ

Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker - publikasjon

I publikasjonen «Universell utforming for elever med kognitive og sensoriske vansker» er oppmerksomheten rettet mot elever med ADHD, autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom ettersom mange av disse elevene kan ha kognitive og sensoriske vansker. 


Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Plantegning av byggene

Jessheim Park - uavhengig kontroll

Jessheim Park (Bygg F, G, H) ligger i Jessheim sentrum. 

Universell Utforming AS gjennomførte uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tre leilighetsbygg med tilhørende uteområder (2017/2018).
Vår oppdragsgiver: Jessheim Stadion Bolig AS c/o Backe Prosjekt
Arkitekt: Arconsult Ove Bøe
Landskapsarkitekt: Øvre Romerike Prosjektering

Totalentreprenør: Backe Romerike

Inngangsparti Samisk vitenskapsbygg, Kautokeino

Kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg – rammeavtale med Statsbygg - tilstandsvurdering og rådgiving

Oppdraget omfatter kartlegging, registrering og forslag til tiltak for å oppfylle krav til universell utforming i eksisterende bygg, samt kostnadsestimering av tiltakene. Mange av byggene har vært vernede. Oppdraget omfatter bygninger over hele landet.
Vår oppdragsgiver: Statsbygg

To skolebarn  ser ivrig ned i skrivebok

Lydmiljø i skoler -publikasjon

En veileder til hjelp for kartlegging, utbedring av tiltak og drift. 

Rettet mot alle som er involvert i oppgradering av universell
utforming i eksisterende undervisningsbygg. 

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Persontransport

Detalj fra passasjerskip - rekkverk med hav og himmel i bakgrunnen

Universell utforming i maritim passasjertransport - publikasjon

Prosjektet ble startet i 2018 med videreføring i 2019. Universell Utforming AS utviklet, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, rederier og representanter for transportører og interesseorganisasjoner nettportalen Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport i norsk og engelsk versjon, samt en sjekkliste.

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


Utsyn over norsk fjordlanskap fra passasjerbåt

Havyard Design & Solutions AS

Rådgivning for skipsdesign 

Havyard designer bl.a. passasjerskip som konstrueres og
bygges utenlands.
Universell Utforming AS har vært rådgiver i prosjekteringen
av skipene i henhold til gjeldende krav til universell utforming av maritim
transport.
Vår oppdragsgiver: Havyard Design & Solutions AS


Velferdsteknologi

Hjemmesykepleier viser display på veggen til eldre kvinne

Nettportalen Virtuelt Visningshjem

Nettportalen fokuserer på aspekter ved universell utforming av velferdsteknologi, krav til tjenester, boliger der løsninger skal installeres, og annen informasjon. 

Prosjektet ble startet i 2019 og nettportalen lansert i februar 2020.

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Samarbeidspartner: Karde AS

 

Eldre dame som ser ut i luften

Gatekeeper, prosjekt om smarthelse for eldre

Gatekeeper er et prosjekt for å finne nye og effektive måter
å bruke nye teknologier på for å sikre et sunt og selvstendig liv for eldre. Vår oppdragsgiver Funka er med i et europeisk konsortium finansiert avEU-Kommisjonen/Horizon 2020.
Vår oppdragsgiver:
Funka AB


Digital tilgjengelighet

Blyanter, telefon og nettbrett på gulvet framfor et par røde barnesko

Digital kartlegging i skolen (DISKO)

Prosjektet skal kartlegge brukskvalitet og tilgjengelighet (universell utforming) i en del vanlig apper som brukes i skoleverket i dag. I tillegg skal det utvikles en sjekkliste for lærere/rektorer/skoleeiere for å kontrollere universell utforming i apper.

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Samarbeidspartner: Inklusio

Lovverk og standarder

Cen Logo

Standardisering innen rammen av Small Business Standards, SBS

Universell Utforming AS har siden 2018 fått støtte fra SBS til å delta i europeisk og internasjonalt arbeid med standarder innen universell utforming. Dette omfatter deltakelse i CENs strategigruppe for universell

utforming i generell standardisering og CENs hjelpemiddelkomite samt i ISO (aldrende samfunn).

Finansiering ved: Small Business Standardisation, SBS

Nav-ansatte lytter til foreleser fra Universell Utforming AS

Kurs i offentlige anskaffelser

Universell Utforming AS tilbyr kurs i hvordan sikre universell utforming i kravspesifikasjoner og de ulike prosesser som hører med til offentlige anskaffelser av produkter og tjenester, bl.a. standarder, lovkrav og brukermedvirkning. Kurs er bl.a. arrangert for NAV.

Oppdragsgiver: NAV