Hopp over navigasjon

Digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt

Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Flere og flere tjenester utføres via internett av den enkelte, enten det er å søke barnehageplass, sjekke værmelding eller overføre penger. Dette stiller krav til utformingen av slike elektroniske løsninger slik at flest mulig er i stand til å bruke dem og delta aktivt og selvstendig i samfunnet.


Myndighetene har også som målsetning at kommunikasjonen med offentlige instanser skal hovedsakelig skje digitalt. Digitalt førstevalg er et prinsipp som innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med borgerne. 


I Norge er det fastsatt detaljerte regler om hvordan nettløsninger og automater skal være utformet for å være universelt utformet. Dette er nedfelt i forskrift om universell utforming av IKT. Forskriften som bygger på de internasjonale retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG). 


Automatisk testing av nettløsninger kan gi deg litt av svaret på om nettsidene er i tråd med kravene. Men hvordan fungerer de tekniske løsningene for ulike typer av brukere i praksis? Skal digitale løsninger virkelig være universelt utformet, må ikke bare de tekniske kravene være oppfylt, men også være testet med ulike type brukere. 


Og hvordan skal man egentlig forstå og jobbe med de konkrete kravene? Direktoratet for forvaltning og IKT har laget mye veiledningsmateriell om hvordan jobbe med universell utforming på nettsteder. Vår erfaring er likevel at mange synes kravene både er vanskelige å forstå, og hvordan man skal jobbe med å gjøre den digitale løsninger bedre for alle typer brukere. Vi kan hjelpe deg! 


Gjennom å utforme de digitale løsningene slik at flest mulig kan bruke dem, stenges ingen kunder ute. Dess flere som kan gjennomføre den ønskete transaksjonen i din nettløsning uten plunder, dess bedre både for deg og brukerne av løsningen. 


Innen fagområdet digital tilgjengelighet og universell utforming av IKT tilbyr vi: 

  • rådgivning 
  • startkabler for universellutforming 
  • manuell sjekk av om nettstedet ditt oppfyller kravene 
  • kurs, foredrag og workshops 

Faglig ansvarlig: Sigrid Skavlid.

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.